IFRS transition

2015. június 12-én elfogadásra került a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról szóló 1387/2015. (VI. 12.) Korm. határozat. Ennek keretében a kormány jóváhagyta az IFRS-ek egyedi beszámolási célokra történő magyarországi bevezetését, amely az alábbiak szerint választható:

2016. január 1-jétől anyavállalati döntés alapján azok a vállalkozások választhatják, amelyek legfelsőbb anyavállalata a konszolidált beszámolóját az IFRS-ek alapján készíti el.

2017. január 1-jétől bármely könyvvizsgálati kötelezettség alá eső társaság választhatja.

Kinek célszerű átállni?

Ahol anyavállalati szinten IFRS szerint konszolidáció történik és a leányvállalat köteles IFRS szerint jelenteni az anyavállalat felé. Ez esetben jelentősen csökkenthető az adminisztrációs teher, hiszen nem kell kétféle rendszerben vezetni a könyvelést.

Ahol nincsen anyavállalati IFRS jelentési kötelezettség, ott is érdemes megfontolni az átállást, mivel az IFRS szerint készült pénzügyi kimutatás a nemzetközileg legelterjedtebb pénzügyi beszámolási forma. Az üzleti partnerek, befektetők, finanszírozó bankok számára megbízhatóbb, lényegesen jobban használható és értelmezhető pénzügyi beszámolási formátum növeli a cég a versenyképességét.

Mi az átállás menete?

Első lépés annak eldöntése, hogy mi legyen az IFRS bevezetésének fordulónapja. Amennyiben az első IFRS szerinti beszámoló 2017.12.31 fordulónappal készül, figyelembe kell venni, hogy el kell készíteni az összehasonlító adatokat is 2016.12.31-re, aminek része a nyitó adatok előállítása 2016.01.01-es dátummal. Tehát ez esetben az IFRS-re való áttérés napja 2016.01.01 lesz. Ezért ahol tervben van az IFRS bevezetése, javasolt a bevezetés előtt 2-3 évvel elkezdeni az átállás előkészületeit.

Következő lépés a számviteli politikák, értékelési elvek, besorolások átkonvertálása a magyar szabályokról az IFRS szerintire. Ezen folyamat része az eszközök és kötelezettségek újraértékelése, bizonyos eszközök és kötelezettségek elhagyása vagy újak megjelenítése. Az átállás megvalósítása oly módon kell, hogy megtörténjen, mintha mindig IFRS szerint lett volna vezetve a könyvelés. A visszamenőleges átállás gyakorlati megvalósítása komoly kihívás, amelyben célszerű szakértő segítségét igénybe venni.

A PKF Könyvvizsgáló Kft. nagy tapasztalattal rendelkezik az IFRS bevezetéssel kapcsolatban és ismerjük azokat az elfogadott könnyítéseket és felmentéseket, amelyek jelentősen enyhítik a visszamenőleges átállás adminisztrációs terheit.

Az átállás utolsó lépése az első IFRS szerinti pénzügyi kimutatások elkészítése. Az IFRS szerinti mérleg és eredménykimutatás sokkal kevésbé kötött formájú, mint a magyar, viszont kulcsfontosságú, hogy az adott tevékenységre, iparágra jellemző formátumban készítsük el. A kapcsolódó kiegészítő megjegyzések köre lényegesen bővebb a magyarnál, az itt bemutatott közzétételek releváns és hasznos információval egészíti ki a mérleget és az eredménykimutatást. Ezért nagyon fontos a kiegészítő megjegyzések gondos és az adott tevékenységre jellemző elkészítése.

A PKF International által nyújtott nemzetközi szakmai háttérrel felkészültek vagyunk bármilyen, ügyfélre egyedileg kialakított IFRS szerinti pénzügyi kimutatások elkészítésében való közreműködésre.