Adótanácsadási szolgáltatásaink

Az adózás bármely területét érintő kérdésben állunk ügyfeleink rendelkezésére.

A PKF nemzetközi hálózatának magasan képzett szakemberei segítségével a határokon átívelő tranzakciók esetében is a helyi sajátosságoknak és az egyedi igényeknek legmegfelelőbb tanácsot adjuk.

Hírleveleinkkel tájékoztatjuk ügyfeleinket az aktuális adóváltozásokról és az adóhatósági jogértelmezésekről.

Szolgáltatásaink:

 • adózási átvilágítás;
 • transzferárazás;
 • adótanácsadói szolgáltatások eseti jelleggel és átalánydíjas konstrukcióban;
 • áfa compliance szolgáltatás;
 • nemzetközi munkavállalókhoz kapcsolódó szolgáltatások.

Adózási átvilágítás

Cégfelvásárlások során elvégezzük a céltársaság adózási átvilágítását annak érdekében, hogy a befektető minimalizálja kockázatait. Ugyanakkor a szokásos üzletmenet esetén is szüksége van a cégvezetésnek és a tulajdonosnak arra, hogy adózási kockázatait csökkentse. Ebben segítünk az ún. adóhatósági revízióra felkészítő vizsgálatunkkal.

Adózási átvilágításunk főbb területei:

 • átfogó vizsgálat, több évre visszamenően;
 • egyes részterületekre korlátozott célvizsgálat;
 • adóhatósági revízióra felkészítő vizsgálat;

Transzferárazás

A kapcsolt vállalatok közötti tranzakciókról bizonyos kivételektől eltekintve a társasági adó alanyoknak transzferár-dokumentációt kell készíteniük.

Adócsoportunk jelentős tapasztalatokat szerzett az elmúlt években transzferár-dokumentációk terén, úgy belföldi, mind nemzetközi ügyletekre vonatkozóan.

Szolgáltatásaink:

 • transzferár nyilvántartások elkészítése, aktualizálása;
 • benchmark elemzések készítése, segítségnyújtás transzferár-képzésben;
 • ügyfeleink által elkészített nyilvántartások felülvizsgálata;
 • tanácsadás adóhatósági ellenőrzéshez kapcsolódóan.

Adótanácsadói szolgáltatások eseti jelleggel és átalánydíjas konstrukcióban

A társaságok működése során folyamatosan merülnek fel adókérdések, melyek gyors megoldást kívánnak, ugyanakkor a mindennapi feladatok mellett a társaságok pénzügyi-számviteli osztálya számára ez sokszor túlzottan megterhelő. Eseti vagy átalánydíjas megbízások keretében tapasztalt munkatársaink révén hatékony és gyors megoldást nyújtunk ügyfeleinknek, javítva ezáltal a társaságoknál az adózási kontrolt, csökkentve az adókockázatot.

Áfa compliance szolgáltatás

A hazai adóellenőrzések jelentős hányada általános forgalmi adóra irányul, s a megállapítással végződő ellenőrzések túlnyomó része is áfához kapcsolódik.  A hazai vállalkozások számára kiemelten fontos tehát, hogy az áfával kapcsolatos kockázataikat lehetőség szerint a legkisebb mértékűre csökkentsék. Ez ma már elképzelhetetlen az Európai Bírósági ítéletek alapos ismerete nélkül.

Nemzetközi áfa szolgáltatásaink jellemzően, de nem kizárólagosan az alábbi területekre terjed ki:

 • országokon átívelő tranzakciók esetében a teljesítési hely meghatározása, hazai és külföldi bejelentkezési kötelezettség megállapítása;
 • a magyarországi regisztrációra kötelezett adóalanyok részére nyújtott teljes körű adózási-adminisztrációs szolgáltatás;
 • a hazai adóalanyok külföldi áfa visszatérítésében segítségnyújtás.

Nemzetközi munkavállalókhoz kapcsolódó szolgáltatások

Mindennapos, hogy egy multinacionális társaság munkavállalói rövidebb-hosszabb ideig egy másik országban végeznek munkát. Esetükben nélkülözhetetlen az adóügyi illetőség és a társadalombiztosítási kötelezettség helyének előzetes megállapítása.  E vizsgálaton túlmenően munkatársaink készséggel segítenek a regisztrációs folyamatokban, továbbá elkészítjük a szükséges bevallásokat, képviseljük a magánszemélyt adóhatósági ügyekben.