Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálat célja, hogy a pénzügyi kimutatások felhasználói (tulajdonosok, hitelezők, hatóságok, valamint a potenciális befektetők) valós és megbízható információk alapján hozhassák meg döntéseiket.

Könyvvizsgálóként független, szakmai véleményt alkotunk a magyar előírások és a nemzetközi, vagy az adott ország előírásai szerint készített pénzügyi kimutatások megbízhatóságáról.

Az ügyfeleknek az ellenőrzésen túl szükségük van építő tanácsra is, amit szakembereink a tudásuk, tapasztalatuk és probléma orientált megközelítésük birtokában nyújtanak.

A PKF International neve jól ismert a nemzetközi pénzügyi világban, a PKF könyvvizsgálói véleménye a pénzügyi kimutatásokról meggyőző bizonyosságot ad a befektetők és hitelezők számára.

Könyvvizsgálati szolgáltatásaink

  • magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolók hitelesítése,
  • Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített pénzügyi kimutatások hitelesítése,
  • a cégcsoport számviteli politikája szerint elkészített pénzügyi kimutatások („group report”) könyvvizsgálata,
  • átalakulások, cégátszervezések könyvvizsgálata,
  • apporthitelesítés, vagyonértékelés,
  • társaságok pénzügyi átvilágítása és egyes részterületekre vonatkozó korlátozott vizsgálatok.

Könyvvizsgálati módszerünk

Könyvvizsgálatunk a kockázatbecslés módszerén alapul, melynek segítségével valamennyi lényeges üzleti és belső ellenőrzési területre kiterjesztjük munkánkat. A nagy kockázatú területekre összpontosítva határozzuk meg a vizsgálat szükséges terjedelmét, ezzel biztosítjuk a hatékony és költségkímélő auditot. Munkánkat előre megtervezve, munkaprogram alapján végezzük, az év végi zárást megelőzően évközi vizsgálatokat tartunk. Szakmai kérdésekben év közben folyamatosan ügyfeleink rendelkezésére állunk.

Könyvvizsgálatunk során értékeljük és bemutatjuk a vezetőségnek a számviteli és a működést támogató vezetői információs rendszerhez kapcsolódó belső ellenőrzés minőségét. Emellett a vezetőség részére kidolgozzuk az ügyvitellel kapcsolatos ajánlásainkat, amelyeket vezetői levélben foglalunk össze. Könyvvizsgálói jelentésünkben és a vezetői levélben egyszerű számadatoknál többet nyújtunk: gyakorlati tanácsokat a vállalat hatékonyságának és jövedelmezőségének növelésére, kockázatainak csökkentésére.

Szakembereink

Vezető beosztású szakemberünket jelöljük ki személyes kapcsolattartónak, akit különféle számviteli, adózási vagy pénzügyi kérdésekkel megkereshetnek, aki ezután az adott kérdésben intézkedik, valamint az esetleg szükséges belső vagy külső szakértők bevonásával kapcsolatban is eljár. Ezzel biztosítjuk a folyamatos rendelkezésre állást és jelentkező igényeik gyors megválaszolását.

Mindenképpen arra törekszünk, hogy visszatérő ügyfeleinket ugyanazon munkatársaink szolgálják ki, így kímélve ügyfeleink idejét, hiszen a könyvvizsgálat megkezdése előtt nem kell a tevékenységüket újra és újra elmagyarázniuk